Hooggevoelige kinderen

images-1

Hooggevoelige kinderen blinken uit in empatie, verbinding met mensen, dieren en de natuur, ze zijn vaak intuïtief gevoelig, visueel-ruimtelijk ingesteld, houden meestal van verhalen en sprookjes, reageren met emoties op ervaringen en anderen, en komen soms later op gang wat betreft cognitieve vaardigheden.

Lees hier blogs over hun kwaliteiten:

Graag een plusklas voor alle kinderen

Een concentratieprobleem? Creatief denken zult u bedoelen!

Een reactie plaatsen