Kwaliteitsregister en algemene Voorwaarden

keurmerk_sensikids

De Sensikids coaches die u op deze website aantreft zijn allen zelfstandig gevestigd. Zij hanteren hun eigen voorwaarden en klachtenregeling. U kunt naar hun voorwaarden vragen. Een coach die uitsluitend onze cursussen aanbiedt is opvoedcoach. Opvoedcoaches hoeven in principe niet aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging omdat zij geen zorg verlenen of een behandeling aanbieden, maar adviezen geven en met kinderen werken die een ‘gezonde’ opvoedvraag laten zien. De Sensikidscursussen die zij geven zijn geen vervanging voor therapie of medicatie.

Biedt de coach naast de Sensikids cursussen ook andere kindercoaching methodieken aan? Meestal is hij of zij dan aangesloten bij een beroepsvereniging. Dit betekent dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten en er sprake is van aansluiting bij een geschillencommissie. U kunt hier naar vragen.

Alle Sensikids coaches op deze website volgden de basistraining van opleidingspraktijk Wijze Ouders/HS Kids of (sinds september 2015) de korte beroepsopleiding Sensikids coaching.

Zij kunnen daardoor de Sensikids cursussen Wijze Ouder cursus, Ik voel me Oké!, Ik ben Oké! en Power Pubers aanbieden volgens de stappen die in de bij de cursussen behorende werkboeken staan. Alle andere activiteiten en methodieken die de coaches aanbieden in hun eigen praktijk vallen niet onder Sensikids coaching.

Het kwaliteitstregister betekent dat met de Sensikids opvoedcoaches die naast de Sensikids cursussen ook reguliere kindercoaching aanbieden en lid zijn van beroepsvereniging Adiona, elk jaar wordt geëvalueerd of zij nog voldoen aan onze Sensikids kwaliteitsverwachting.

Adiona heeft de kwaliteitswaarborg bij derden neergelegd. Wij zijn dus tevens kwaliteitsregister voor kindercoaches die onze beroepsopleiding volgden en aangesloten zijn bij Adiona. Dit betekent dat:

  1. De coach de beroepsopleiding afrondde volgens de gestelde eisen.
  2. Hij/zij een Verklaring Onbesproken Gedrag heeft aangevraagd en regelmatig ververst.
  3. Hij/zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft geregeld.
  4. Hij/zij de cursussen volgens de methodiek aanbiedt, gebruikmakend van onze Sensikidsmaterialen, waaronder het werkboek voor de kinderen, zodat u weet wat uw kind samen met de Sensikids coach doet. Tevens wordt gebruik gemaakt van het Sensikids intakeformulier, ontvangt uw kind na afloop het officiële Sensikids diploma en krijgt u na afloop van elke bijeenkomst een leuke nieuwsbrief waarin staat wat uw kind leerde en wat u kunt doen om dit thuis te kunnen oefenen met uw kind.

Om de kwaliteit te waarborgen zullen wij vanaf 1 september 2017 van nieuwe deelnemers aan onze korte beroepsopleiding adviseren om lid te worden van een beroepsvereniging voor kindercoaches wanneer zij een praktijk willen starten. Wij werken hierbij nauw samen met Adiona, de kindercoach beroepsvereniging. www.adiona.nl

Als ouder kunt u het werkboek waar uw kind mee gaat werken met de coach zelf bestellen, hetzij via de coach, hetzij via www.uitgeverijdeliefde.nl 

Voor de Wijze Ouder cursus gelden andere voorwaarden. De Sensikids opvoedcoach kreeg veel informatie over de kwaliteiten en talenten van de kinderen, over stress en prikkelverwerking, over positief opvoeden en de rol van de ouder en over positief denken en communiceren. Met deze informatie in hun rugzak kunnen ze ouders tips en tools geven zodat opvoeden prettiger gaat.

Er vindt altijd een intake plaats, en u kunt vragen aan de coach om met u mondeling te evalueren over wat uw kind leerde.

Wij nemen geen aansprakelijkheid over verslaglegging over uw kind, dit is uitsluitend een verantwoordelijkheid voor de coach. Papieren verslagen horen niet bij de voorwaarden van ons kwaliteitsregister.

De Sensikids cursussen voor kinderen bestaan uit zeven tot maximaal tien bijeenkomsten.  Vraag bij de coach om informatie, ook over de tarieven van de coach voor het werken met uw kind hetzij individueel, of in kleine groepen (maximaal vier kinderen).