Helpt het mijn kind?

Ouders willen natuurlijk graag weten of wat we het kind aanbieden ook zal helpen. Dat begrijpen we en we zullen ons best doen om de cursussen zo goed mogelijk aan te bieden.

Wanneer u zelf met uw kind oefent en steeds betrokken bent bij de Sensikids cursus die uw kind volgt, zal het resultaat er naar zijn. Dit is waar we naar streven: dat u en uw partner betrokken zijn bij de lessen en dat u zich laat informeren op diverse gebieden zodat u zelf meer vaardigheden krijgt om uw prikkelgevoelige kind te ondersteunen. deze combinatie is soms voldoende om meer rust te krijgen in het gezin en het kind meer vertrouwen te geven.

Kinderen ontwikkelen zich op een eigen wijze. Niet alleen ontwikkelen ze stap voor stap het verstandelijk vermogen (begrip, oorzaak en gevolg en leervermogen), ook ontwikkelen ze sociale vaardigheden, hun sensoriek en motoriek ontwikkelt zich, en het gaat op de wijze en in het tempo dat bij uw kind past. Niet alle kinderen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo. Er kunnen in de eerste zeven tot tien jaar grote verschillen zijn tussen kinderen. Daar hoeven we ons niet altijd zorgen over te maken.

Onze cursussen zijn een ondersteuning in deze ontwikkeling. De tools uit de cursussen maken uw kind vaardiger. Meer ontspannen. Wat de Sensikids opvoedcoach biedt is geen therapie. Het is ook geen vervanging voor medicatie. De cursussen zijn dus niet bedoeld om (gedrags,- psychische,-of leer-) problemen op te lossen. Wel kunnen ze als extra ondersteuning worden ingezet als een kind therapeutisch wordt behandeld. Sensikids opvoedcoaches leren in hun Sensikids opleiding wanneer ze u beter kunnen doorverwijzen.

Veel sensitieve kinderen leren het best bij toeval, dat wil zeggen, ze hebben niet het gevoel dat ze iets leren, terwijl hun vaardigheden evengoed worden vergroot. En wat er niet direct uitkomt, kan in de toekomst ineens zichtbaar worden. Wij bouwen een beetje mee aan de basis die uw kind nodig heeft.

We hopen van harte dat u vertrouwen houdt in uw kind en hem of haar de ruimte geeft in het eigen tempo en op de eigen wijze te groeien richting volwassen zijn. Ieder kind heeft 24 jaar de tijd om alle vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan onze wereld.

In de toekomst zal kindercoaching het antwoord zijn op kinderproblemen en opvoedvragen. Steeds meer kinderen vallen met hun vraag buiten het gesubsidieerde tarief. Tot voor kort waren we gewend aan het feit dat jeugdzorg veelal wordt vergoed. Tijdens de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeentes, is er minder geld beschikbaar gekomen. Er is dus flink bezuinigd. Daarnaast raakte men bij de overheid in de laatste jaren erg bezorgd over het feit dat steeds meer kinderen een diagnose kregen, dus handelingsverlegen werden geacht,  en dat zou op de langere termijn flinke gevolgen kunnen hebben voor de geldstroom waaruit uitkeringen worden betaald. De overheid heeft om deze reden aan alle zorgpartijen de vraag gesteld zich meer te richten op preventie.

GGZ zorg aan kinderen en jeugd wordt vergoed uit diverse geldstromen, maar daarvoor is in de meeste gevallen wel een diagnose noodzakelijk. Als de door u beleefde opvoedproblematiek niet te ernstig is, of wanneer u liever niet een diagnose wilt laten stellen, kunt u overwegen uw kind eerst een betrouwbare Sensikids cursus te laten volgen en als ouder zelf aan de slag te gaan met onze tips en tools. Blijven de problemen voorkomen of worden ze ernstiger, dan kunt u zich beter laten doorverwijzen door uw huisarts.

Overleg altijd met uw huisarts als u zich onzeker voelt over een en ander.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Een reactie plaatsen