Marianne Oosterbaan

Marianne Oosterbaan

Naast moeder en oma, Davis dyslexie counselor en Sensikidscoach. Leerkracht, remedial teacher, motorisch remedial teacher, intern begeleider, video interactie begeleider.

Na haar opleiding aan de Pabo jaren werkzaam geweest in het basis onderwijs Zij heeft altijd een bijzondere  interesse gehad voor kinderen die problemen ondervonden bij het leren. Vanuit deze betrokkenheid zich verder gespecialiseerd in remedial teaching en motorische remedial teaching.

In 1993 heeft zij een curriculum geschreven voor een cursus motorische remedial teaching en doceerde zij een aantal jaren op dit gebied en op het gebied van de senso-motoriek aan de Hogeschool Marnix academie en Windesheim. Tegelijkertijd was zij op diverse scholen werkzaam als remedial teacher, intern begeleider, coach van collega leerkrachten en als video-interactie begeleider.

Met name de kinderen met  dyslexie en dyscalculie hadden haar speciale belangstelling. Daar dit ondanks alle extra hulp een zeer hardnekkig probleem bleek. Zij paste diverse in Nederland gangbare methodes toe, tot zij stuitte op de methode van de Amerikaan Ronald Davis. Tijdens een lezing in 1997 in Utrecht laat hij het verband zien tussen “beeld denken” en dyslexie/dyscalculie. Hij heeft een methode ontwikkeld  waarmee hij zijn eigen dyslexie corrigeerde en daarna honderden kinderen en volwassenen heeft geholpen.

Die avond kwam zij er achter dat ook zijzelf  beelddenker is, evenals  haar dochter.

Eén en ander was voor haar zo logisch dat zij besloot om de opleiding tot Dyslexie Counselor bij Ronald Davis in San Francisco te gaan volgen. Na vervolgopleidingen in 1999 gecertificeerd als Davis Counselor. Zij startte een praktijk  waarbij meerdere kinderen en volwassenen inmiddels succesvol  behandeld zijn.

In Nederland werd de orthopedagoog Nel Ojeman gezien als de specialist op het gebied van “beeld denken”. Bij haar volgde zij tevens de opleiding “Signaleren met het wereldspel” .Door de ervaringen met  beelddenkers is het inzicht ontstaan  dat beeld denken en hoog sensitiviteit vaak hand in hand gaan. Nog eens versterkt door wat zij opmerkte in de omgang met haar eigen dochter en kleindochter. Het  was dan ook een voor de hand liggende stap om de training voor Sensikids coach te gaan volgen.

Sindsdien kunnen ouders  met hun kinderen bij haar terecht voor  zowel de behandeling  van dyslexie en dyscalculie(beeld denken) als ook voor  het leren omgaan met  hoog sensitiviteit, middels de  “ik ben Oké cursus” (voor kinderen van 7 tot 10 jaar)

Voor meer informatie:

Tel: 030-6917309

Mobiel: 0624703871

e-mail: miv.oosterbaan@planet.nl