Onderwijs & Instellingen

De cursussen Ik voel me Oké!, Ik ben Oké! en Power Pubers in uw school of binnen uw organisatie inzetten?

Al onze cursussen zijn bijzonder geschikt om in een jeugdzorg instelling of op school in te zetten. Ook Intern Begeleiders en Mentoren kunnen met de cursussen werken.

De cursus Ik ben Oké! is geschikt gemaakt voor het onderwijs zodat de leerkracht met de kinderen aan de slag kunt gaan. Er is een lesbriefpakket. De cursus Ik ben Oké! kan worden gegeven in groep 3 tot/met groep 8. De effecten zijn het grootst als de lesbrieven in de onderbouw worden aangeboden. De leerkracht werkt een paar weken met de principes van de cursus.

Het doel is dat kinderen hun eigen plek beter kunnen innemen, beter met prikkels kunnen omgaan, weten wanneer ze hulp nodig hebben en hoe ze zich kunnen ontspannen. De leerkrachten ervaren in de training zelf wat overprikkeling kan betekenen voor het leerrendement. Ze leren werken volgens het Aandachtprotocol, het Stressprotocol en het Schrikprotocol.

Wanneer een leerkracht onze korte beroepsopleiding heeft gevolgd is het mogelijk een licentie aan te vragen zodat de school doorlopend gebruik kan maken van alle werkvormen die horen bij de cursus. Zij kunnen een lesbriefpakket aanvragen voor hun school.

We kunnen ook incompagny trainingen in het onderwijs en de jeugdzorg (bij voorbeeld wijkteams) verzorgen zodat uw collega’s leren werken met de verschillende werkboeken: Ik voel me Oké! (vijf tot zeven jaar), Ik ben Oké! (zeven tot tien jaar) en Power Pubers (vanaf elf jaar).

Ook organiseren we studiedagen zodat leerkrachten en therapeuten meer te weten komen over wat hoogsensitiviteit betekent bij kinderen. Er zijn drie trainingsdagen binnen dat kader: een themadag over hoogsensitiviteit, een themadag over prikkelverwerking en een themadag over het visueel leersysteem dat we vaak aantreffen bij deze groep kinderen.

De trainingen aan professionals worden gegeven door gekwalificeerde trainers die zijn getraind door Praktijk Wijze Ouders en met wie duidelijke afspraken zijn gemaakt over de inhoud van de trainingen.

De begrippen stress, ontspanning, aandacht, prikkelverwerking, wat voel je en wie ben je? komen aan de orde. De lessen bestaan onder andere uit een -zeker voor (hoog)sensitieve kinderen- herkenbaar verhaal. Daardoor gaan de kinderen meer van zichzelf begrijpen.

Er wordt altijd nagepraat over het verhaal, de kinderen maken kaartspelletjes, leren zich te ontspannen en aan het eind van de cursus maken ze een eindspel: kikker in de vijver.

Mail ons om een digitaal informatiepakket te ontvangen:

sensikids@hotmail.com

Geef aan welke informatie u graag wilt ontvangen, voor uw onderwijsteam of voor uw instelling of organisatie.