Powerpubers

Pubers staan (ongewild) veel in de belangstelling. Er wordt veel gepubliceerd over het puberbrein bijvoorbeeld. Of over negatief gedrag. Het uitgangspunt voor de Power Puber coaches is: hoe versterken we de sensitieve puber in een onbegrensde wereld en benutten we daarbij diens kwaliteiten? De pubers leren van de Sensikids coach stress te herkennen, hun gedachten en gevoelens positief te beïnvloeden en ontspanningsoefeningen toe te passen. In sommige gevallen zal de nadruk liggen op het leren plannen en ordenen van schoolwerk. In andere gevallen ligt de nadruk vooral op de gevoeligheid van de puber. De Sensikidscoach stemt zich zo goed mogelijk af op de puber.

De Power Pubercursus

Pubers kunnen bij veel van onze consulenten terecht voor deze leuke cursus.
Kijk of er in jouw buurt iemand is die deze cursus geeft. We geven dat apart aan.
Deze consulent gebruikt het Power Puberwerkboek. ISBN 978 90 79915 156.

Hieronder vind je een paar pagina’s ter inzage.

Je schaft het werkboek zelf aan voor je kind. Dit kun je via de Power Pubercoach aanschaffen of zelf bestellen via de boekhandel.
Vraag naar de voorwaarden bij de betreffende coach. Sensikids coaches hanteren eigen voorwaarden.

Leerhersenen versus automatischeEigenwaardeTalenten