Prikkelverwerking

Eén van de dingen die opvallen bij hoogsensitieve kinderen is de prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking) die anders verloopt.

Zij verwerken prikkels over het algemeen intenser dan gemiddeld.

Sensorische informatieverwerking betekent dat informatie via de zintuigen bij de hersenen binnenkomt en daar wordt gesorteerd. Vervolgens worden de prikkels  doorgestuurd naar de gebieden in het brein die er iets mee kunnen doen. Visuele prikkels bijvoorbeeld worden doorgestuurd door het prikkelverwerkingssysteem in het limbisch systeem naar de visuele cortex. Dit deel bepaalt wat er gezien is, welke visuele prikkels er zijn binnengekomen. Vanaf daar zullen allerlei prikkels worden doorgezonden naar andere gebieden die worden geactiveerd.

Dit systeem, dat iedereen heeft, net als overigens de dieren, is bij hoogsensitieve kinderen extra goed aan het werk. Het verwerkt intenser. Het zijn dus niet zo zeer de zintuigen die heel goed werken, als wel het verwerkingssysteem dat zeer goed werkt.

Daarnaast is het zo dat hoogsensitieve kinderen veel details waarnemen binnen het grote geheel. Zij hebben veel werk aan het koppelen van al deze details zodat een geheel wordt verkregen.

Er zijn prikkelgevoelige kinderen die prikkels liever mijden. Als dit van nature gebeurt is dat in orde. Ook als prikkels mijden bewust wordt toegepast is het in orde. We zeggen allemaal wel eens dat we vanavond rustig aan zullen doen, en die verjaardag zullen overslaan, zodat we morgen weer fit zijn. Is het echter een strategie geworden dan is het goed na te gaan wat de kinderen kunnen doen om te wennen aan prikkels, zodat ze deze langs zich af kunnen laten glijden.

Ook zijn er prikkelgevoelige kinderen die prikkels juist opzoeken. Zij hebben uitdagingen nodig om zich goed te voelen. Deze kinderen worden door het LIHSK* ook wel hoogstimulatief genoemd. Zij zoeken prikkels op om zich levendig te voelen. Te weinig prikkels zorgen bij hen voor ‘lege’ tijd waarin ze zich onveilig kunnen gaan voelen. Zij kunnen wel opgebrand raken als ze aldoor prikkels opzoeken. IN principe hebben ze veel energie, maar ze zijn zo verbonden met hun omgeving dat ze ook in op kunnen gaan en zichzelf verliezen.

Beide groepen kinderen hebben zinvolle prikkels nodig. Zinvolle informatie zorgt voor een vervuld gevoel. Beide groepen hebben ook begrenzing nodig. Zij hebben er baat bij te leren onderscheiden wat van  henzelf is en wat van anderen is. Empathie zonder begrenzing zal op termijn voor langdurige overprikkeling zorgen.

Download hier onze brochure over deze kinderen:info HSK

shutterstock_120342172