Wat doet een Sensikids opvoedcoach?

Een Sensikids opvoedcoach werkt met een gezonde opvoedvraag. Dat wil zeggen:  ouders hebben behoefte aan handige tips en tools om de opvoeding van hun sensitieve en prikkelgevoelige kind te ondersteunen. Daarvoor kunnen ze terecht bij een van de coaches op deze website. Soms organiseert een Sensikids opvoedcoach een leuke ouder cursus; de Wijze Oudercursus. Meestal beslaat de cursus vier bijeenkomsten. Maar een enkele adviessessie volgen bij onze opvoedcoaches kan ook. De onderwerpen waarover de Sensikids opvoedcoach adviezen mag en kan geven: hoogsensitiviteit, prikkelzoekend en prikkelmijdend gedrag, aandachtig opvoeden, beelddenken, communicatie, stress reductie- en management, positief denken en praten.

De kinderen kunnen vanaf vijf jaar terecht bij een Sensikids opvoedcoach. Op de persoonlijk pagina’s van de Sensikids opvoedcoaches op deze website kunt u lezen welke cursussen de opvoedcoach aanbiedt: aan kleuters vanaf vijf jaar, schoolkinderen van zeven tot elf jaar of pubers.

In de Sensikids cursus leert het kind diverse vaardigheden of kan deze versterken. De doelstelling is het kind te helpen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en zich beter staande te kunnen houden in de groep. Een Sensikids cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten. Er wordt gewerkt met een werkboek en ondersteunende werkvormen. Zo weet ieder die betrokken is wat er kan worden verwacht van de cursus. De Sensikidscoaches leren de kinderen:

1. Stress te herkennen

2. Met gevoelens omgaan

3. Ontspanningsoefeningen toe te passen

4. Handige oplossingen te verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt

5. Oké gedachten verzinnen

6. Hun eigen kwaliteiten en die van anderen herkennen

7. Hun lichaam en hoofd rustig te maken

8. Hun eigen grenzen te herkennen

De Sensikids cursussen kunnen aan alle kinderen worden gegeven. De meeste kinderen die naar een Sensikids opvoedcoach gaan zijn hoogsensitief. Maar ook kinderen met faalangst, slaapproblemen of volle hoofden en beelddenkers kunnen de cursussen volgen. De resultaten zijn meestal positief in deze gevallen. Ook aan kinderen met de diagnose ADHD, ADD of Autisme kan de cursus worden aangeboden. De problematiek zal niet veranderen, wel krijgt het kind meer vaardigheden mee die het mogelijk makkelijker maken om met de problematiek om te kunnen gaan.

In de Sensikids cursussen kijken we wat verder dan onze neus lang is als het nodig is: een Sensikidsopvoedcoach werkt soms ook met kinderen die paranormale ervaringen hebben. Daarnaast gaan de meeste Sensikids opvoedcoaches uit van een holistisch mensbeeld. Voor veel kinderen van deze tijd maakt dit uitgangspunt al een groot verschil. De Sensikids opvoedcoach zal zich dus op juiste wijze afstemmen op het kind om zo samen het beste resultaat te verkrijgen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Een reactie plaatsen